Var är slutet?

· 164 ord · 1 minut(er) att läsa

Finns det ett naturligt slut för en blogg? När är livet för en webbplats till ända? Jag tycker förstås att webbplatsen ska finnas kvar så länge det är möjligt men det betyder ju för den skull inte att innehållet nödvändigtvis måste hålla uppdaterat om det inte längre finns något mer att berätta.

I en film eller bok som ju är tydligare sekventiella medier är sakers början och slut inbyggt i själva formen. I ett medier som bloggar och webben i stort kan man förstås också välja en endimensionell struktur men med hypertext blir det snabbt ett oöverskådligt virrvarr av möjliga vägar i materialet. Det gör det också omöjligt att veta i vilken ordning en besökare tar till sig materialet och frågan är om dramaturgin kring detta ens är utredd ordentligt.

Det är ju inte bara för läsaren det lätt blir oöverskådligt. För skaparen kan det också bli svårt. Hur håller jag koll på att mitt budskap når fram? Att budskapet ens är korrekt längre.