Ännu ett fjortonde februari har jag överlevt. Det är så synd att denna dag överhuvudtaget finns. Kanske inte just datumet i sig men fenomenet alla hjärtans dag. Nettoeffekten av dagen mätt i lycka sett till alla människor kan knappast vara positiv. Den positiva effekt personer med lycklig kärlek och utan prestationskrav upplever överträffar knappast den negativa effekt andra personer utan någon att älska eller som känner ett prestationskrav för att uppvakta sin kärlek upplever.

Även om det skulle visa sig att jag nästa 14 februari inte är singel så skulle jag ändå inte vilja att den var alla hjärtans dag.