MTD: Daniel Sundberg och Thomas Rydell, SGI, UK

· 319 ord · 2 minut(er) att läsa

Drowning not waving – sinking in a sea of pixels

Från programmet:

Daniel och Thomas arbetar för Professor David Hughes. De har i visualiseringsprojektet Media Fusion skapat ett GUI för interaktion med systemet. GUIt är baserat i 3D för att undkomma det begränsade antalet pixlar som annars sätter stora begränsningar på utformningen i traditionella 2D-miljöer.

SGI Reading, Storbritannien. Huvudkontor för Europa, Mellanöstern och Afrika. 150 anställda. Mest försäljning och administration men även utveckling.

Media Fusion: olika data- och pixelkällor sammanfogas till en ström som kan visas, sparas eller strömmas över nätverk.

Fyra moduler kopplat till ett delat minne. Session Record & Rertrieval (ut), Stream Manager(in, Firewire, fil på disk), Distribution Engine (ut, över IP), Interaction Engine (visar data).

Uppgiften var att utveckla en prototyp för ett användargränssnitt för det delade minnet samt ett ramverk för strömmar (2D och 3D). Kunna navigera i miljön. Har skapat marknadsföringsmaterial som filmer, skärmbilder och interaktiva demos.

Skapade ett scriptat demo som introduktionsprocess. Resultatet en sju minuter lång video.

Bakgrundsstudien bestod bl.a. i att undersöka patent som företaget hade.

Idéer: begränsa antalet frihetsgrader för att underlätta arbetet, tillåta såväl sittande arbete (med tangentbord) som stående (utan tangentbord). Kunna positionera saker automatiskt.

Byggt med OpenGL Performer, C och modelleringspaket (för 3D-modeller). Utvecklad på Onyx4 (under IRIX), numer på Prism (SGI:s nya Linuxbaserade system).

Presentationen sker i Media fusion. Fönster går att vrida tredimensionellt. Pekaren är tredimensionell. En viewer hämtar information från det delade minnet. Presentationen görs på en dator och skickas över VNC till Media fusion på en annan dator.

Kontextuellt menysystem med sfärer som dyker upp runt pekaren.

Strömmar man kan visa: bilder, filmer, VNC, Firewire, DVI, 3D-modeller, X Windows, från DVD-spelare etc.

Navigering med 2D-enhet med gestmenyer, tangentbord, rymdmus

Templates för att enkelt kunna strukturera upp sin arbetsyta.

En fysikmotor används för att ge häftiga effekter, man kan lägga på gravitation på fönster så att fönster inte står på sniskan. Kollisionshantering av fönster.