För tre dagar sedan passerade jag Lunds domkyrka och Dalby kyrka, den förstnämnda till fots när jag besökte Sydsvenskans café/biljett/whatever-försäljning i Lund och den senare med bil.

Igår läste jag onsdagens Sydsvenskan på biblioteket i Norrköping och på kvällen övergick en nätdiskussion om nackdelarna med Härnösand som stad till en jämförelse mellan fasaderna på de båda kyrkorna.

Idag kunde man läsa i Sydsvenskans aprilskämtsartikel om att italienska forskare hittat en uråldrig tunnel mellan kyrkorna. Ett läskigt sammanträffande, om det rör sig om riktad marknadsföring från Sydsvenskans och Svenska kyrkans sida är de kusligt bra, annars är det bara kusligt.

Jag saknar meta-aprilskämt, aprilskämt som handlar om aprilskämt alltså. Ett skulle kunna vara att Regeringen förbjuder Östergötlands landshövding Björn Eriksson från att vara med i mediernas aprilskämt.