Man ska akta sig för att nämna orter tydligen:

En tromb drog på eftermiddagen över Ljungby. Fasaden på en hyreshusgavel gav vika och föll ned.

Wighs News