Ändrade försar

· 174 ord · 1 minut(er) att läsa

Peter (tesugen.com) har ändrat utseende till det bättre förutom Comic Sans på själva titeln. Samtidigt har han passat på att ändra på RSS-filerna. Något även Jason Kottke gjorde idag.

Det uppdagar en brist i SharpReader, man kan nämligen inte ändra URL-en från vilken försen hämtas, den aktuella rutan är inte möjlig att redigera. Detta är ett medvetet designval men det har stört mig två gånger idag.Jag kan lägga till en ny import och ta bort den gamla men då förlorar jag de sparade inläggen som inte längre är med i RSS-filen.

Peter fixade även till människovänligare URL-er. Det är något jag längtat efter allt sedan jag läste stating the obvious A Standard for Site Organization. Tyvärr har det inte varit något jag haft kontroll över än på en riktig server. I de egna projekt då jag kodat servlets och liknande har jag använt mig av bra URLer. Tyvärr verkar ingen av de kommersiella CMS fixa detta ordentligt, jag vill inte se fler http://www.dagensmedia.se/dm/dm.nsf/0/86E69C201292516EC1256C0E0046015C?OpenDocument eller http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=56185&previousRenderType=6.

*[RSS]:Really Simple Syndication *[URL]:Uniform Resource Locator *[CMS]:Content Management System