Jag ägnade en stor del av gårdagen åt Google Video. I och med att man börjat integrera Youtube har Google Video alltmer gått till att vara en söktjänst för videoklipp, något även vår lokala Google-copycat, Eniro, hakade på i veckan med sin Picsearch-drivna videosöktjänst. (Eniro skulle förresten gärna få betala de dryga 1800 kronor de är skyldiga mig.)

Internetbrus nämner Picsearch tillsammans med Polar Rose som de två mest intressanta bildsöktjänsterna just nu. Kombinationen Polar Rose och videosök hade varit ganska spännande. Vilka klipp från svt.se innehåller en bild på Fredrik Reinfeldt?

Åter till Google Video. Trots omriktningen till söktjänst hittar man en typ av material uppladdat här som saknas på Youtube: de långa, intressanta sakerna. Googles egna inspelningar med inbjudna gäster återfinns nu även på Youtube men material andra laddat upp hittar man inte.

Intressanta grejer jag tittade på: