Ingen kvast

· 65 ord · 1 minut(er) att läsa

Faksimil med tabell över personskador i Haverikommissionens rapport RL2007:12 om tillbud med flygplanet LN-RDA vid Kalmar 6 april 2006

Tabellen över personskador över den nyligen släppta rapporten ( i PDF från Haverikommissionen) om ett motorfel vid landning på Kalmar flygplats i april förra året är lyckligtvis tom i raderna för omkomna och skadade men man undrar när man läser den om man vill flyga med planet Q400 (varning för bakgrundsmusik) eller nyttan med att upprätta nödchecklistor om de ändå varken är fullständiga eller följs.