Och att i som på det är en för

· 192 ord · 1 minut(er) att läsa

När jag ser att Eric Fallander lagt ut rapportutkast till sitt examensarbete om företagsbloggar på sin egen blogg önskar jag att jag själv inte varit så tystlåten på bloggen om mitt eget exjobb. Inlägget med sammanfattningen (abstract) är i princip det enda.

Fallander har bland annat tagit upp inlägget om Passagens nya färg på Passagens redaktionsblogg.

Just det inlägget hade ganska stor betydelse för mig eftersom jag dagen efter skulle lämna besked om jag skulle ta jobbet jag erbjudits där fyra dagar innan. På något sätt gjorde inlägget mig något mer säker på att det var rätt val att tacka ja. En vilja att ha en öppen dialog med användarna och inte ducka ens när det inte riktigt passade in med det man tidigare kommunicerat och fråga efter återkoppling från läsarna visar att bloggen inte bara är något påklistrat sätt att hänga med i tiden.

När jag ögnar igenom Erics CV så funderar jag på hur frasen »starta upp« passar in på en person som arbetar professionellt med språk men så är jag själv bara amatör på området. (Därmed inte sagt att professionella nödvändigtvis måste vara bättre inom sitt gebit än amatörer.)