Med färgkontroll

· 256 ord · 2 minut(er) att läsa

I samband med presentationen av namnet för Aftonbladets digital-TV-kanal funderar Martin Jönsson på vilken som är den största kanalen, till namnet sett:

Syftet med siffernamnvalen är ju uppenbart: det är att skaffa sig en gräddfil till tidningarnas tv-tablåer. Det har funkat för trean och femman, så varför inte fortsätta uppräkningen? Det finns ju många lediga tal fram till TV400, TV1000 och TV1000 Plus One, som i dagsläget är sist i sifferkön.

1000 plus ett, 1001, är ganska litet om man jämför med vad E! skulle kunna motsvara. Versalt E brukar användas som kortform för att uttrycka tiopotens, alltså: 1E7 är 1 * 10^7. Utropstecken uttrycker fakultet, alltså 7! är 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 = 5040. Ifall E! skulle vara samma som tusenfakultet skulle det alltså motsvara ett tal som är betydligt större (dagens underdrift) än 1001. Google kan inte ens tala om hur stort det är, däremot hur stort 100! är. Fast nu är E! inte ett giltigt skrivsätt. E ska följas av ett tal (negativt, noll eller positivt). Står det ensamt kan man knappast säga att det står för tusen.

Tittar man istället på gemena e så uttrycker det ett värde på ungefär 2.71828183. I de flesta fall man pratar om fakultet brukar man ha ett heltal, men det går även att beräkna fakultet för decimaltal. Men e! blir inte så stort, runt 4.26. I så fall skulle tablån för E! alltså placeras mellan TV4 och Kanal 5 (sedan är förstås frågan var man placerar TV4+).