Varför måste vi utstå Valla när Thomas väjde Ryd?

· 85 ord · 1 minut(er) att läsa

Jag läser i Norrköpings Tidningar om hur Arbetsmiljöverket anmärkt på tre skolor i Valdemarsvik. Jag kommer osökt att tänka på hur jag i min gamla högstadieskolas öppet hus i december 2007 lyckades fånga problemen med städning och ventilation i en bild:

Bild på ventilationsrör i taket på trapphuset i Vammarskolan. På röret ligger flera blyertspennor och papperslappar

Kanske är det så att en dålig fysisk skolmiljö fostrar bra elever. Förra årets bästa elev i nutidsorienteringen kom ju från skolan. Jag tror snarare på att det beror på att inte ens denna skola lyckas förhindra sina elever att förkovra sig på fritiden.