I början när The Daily Show visades i Sverige (på Canal+) visades den en dag efteråt. När den nu visas på Kanal 9 är det med en hel veckas eftersläpning. Lika lång är eftersläpningen på andra amerikanska pratshower som visas i Sverige – jag tittar på Late Night med Conan O’Brien också.

Detta får effekten att vissa händelser utspelar sig simultant i flera kanaler med en veckas förskjutning. Ett exempel på detta är när jag i en podcast inspelad veckan före kunde höra när en jordbävning utspela sig och sedan på kvällen kunde höra Conan O’Brien nämna den i sin dialog.

Annars är problemet snarare att olika mediekanaler inte är så bra synkroniserade vilket kan få till effekt att en kanal avslöjar “i förväg” vad som kommer att hända i en annan. Bland annat blev kontinuiteten lite märklig när Kanal 9 för en gångs skull visade Stewarts och Colberts valvaka dagen efter valet och inte veckan efter medan alla andra avsnitt av The Daily Show visades som vanligt med en veckas förskjutning.