</embed>

Testinlägg för att se om Bambuser-klippen bäddas in på rätt sätt. Stör mig lite på lite väl aggressiv cachning i Wordpress dock.