Häromdagen publicerades en 186-sidig rapport från Göteborgs universitet och Smittskyddsinstitutet med titeln UngKAB09 - Kunskap, attityder och sexuella handlingar bland unga. Rapporten baserar sig på en undersökning bland personer i åldrarna 15–29 i december 2009. Då var jag själv i det åldersspannet (men svarade inte på enkäten). Inte helt oväntat så finns det problem att få till statistikt säkerställda resultat vid en enkät av den här typen.

Kanske är det för att rapporten är en beställning från Enheten för hivprevention och författarna till stor del koncentrerar sig just på smittspridning (även om man i förordet säger sig tala allmänt om sexuell hälsa) eller så anses gruppen icke sexuellt aktiva vara för liten, men oavsett så är det bara i förbigående som det tas upp i rapporten.

http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/25017/2/gupea_2077_25017_2.pdf

5 procent av de tillfrågade har inte haft någon sexuell kontakt det senaste året, vilket upphovsmännen mest gläder sig åt eftersom de slipper deras svar i kommande frågor.

http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/25017/2/gupea_2077_25017_2.pdf

“För det första kan vi konstatera att de flesta…” och sedan en utläggning om hur snedvridet de olika metoderna för enkätinsamling kan vara.

http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/25017/2/gupea_2077_25017_2.pdf

http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/25017/2/gupea_2077_25017_2.pdf

Så sendebutanter uppmärksammas mer sällan i hälsofrämjande arbetet än andra? Är det så konstigt med tanke på hur övriga rapporten är uppställd? Och de av oss som ännu inte debuterat kanske också har eller inte har ett behov av kunskaps- och insatsbehov vad gäller relationer?

Nej, det här känns mer som en ren genomgång av riskerna för sexuellt överförbar smitta med lite i efterhand påsmetad diskussion om relationer, självkänsla för att göra slutresultatet mer gångbart.