Talar jag så finns du

· 109 ord · 1 minut(er) att läsa

Statyn näckar

Jag berättade för att trygga dess fortsatta existens. Det är förstås en högst hypotetisk existens men någonstans inom mig finns en, kanske naiv, förhoppning om att bara tanken på en kärlek och ett barn skulle göra det mer verkligt.

Akten att uttala min längtan hoppas jag gör det än mer verkligt. Inte så att presumptiva partners ska kasta sig om halsen på mig, utan mer som att idrottsmäns tal om målbild, som jag tidigare mest sett som substanslöst och larvigt, faktiskt skulle gör mig mer benägen att arbeta mot målet även omedvetet.

Om jag nu bara kunde berätta även för kvinnan jag åtrår om vad jag känner för henne.