Som avslutande del i en kurs i pedagogik som ges för anställda på universitetet så får man skriva ett fördjupningsarbete som har koppling till pedagogik. Eftersom jag stört mig på inlåsningen i krångliga tjänster som It’s Learning har jag valt att skriva om valet mellan lärplattformar och sociala medier.

För att tvinga mig att göra färdigt beslutade jag mig för att göra det lite mer inför öppen ridå och lägga upp work in progress kontinuerligt och skriva på bloggen om det. Jag hoppas förstås också att få synpunkter från er läsare som kan ge fler insikter i detta område.

Den första delen av arbetet har jag i princip skrivit i en följd utifrån några stolpar på ett papper. Jag har lite källmaterial som jag ska använda men hittills har det varit från eget huvud. Jag är dock inte orolig för att inte nå åtminstone en viss vetenskaplig höjd till slut. Jag har lagt upp en sida för arbetet som jag kommer att fylla på med nya versioner efter hand.