Apropå att undvika MP3 så kan man ta till sig följande kommentar i fall man hanterar ljuddata (speciellt om det rör sig om programkod (via Boing Boing), precis som på Adolphson-Falks skiva):

Hint for future generations: please don’t encode to mp3 :) A suitably cut down wav file (8-bit, one-channel, 8 or 16K sample rate) would work better and probably be about the same size or smaller.

MP3s are like JPGs, they compress information by taking advantage of known limitations of human sensory organs. That means information is lost. Kanske kommer vi snart få återigen få se digital data i akustisk form trots att såväl program på kassett och internetuppkoppling över modem är på utdöende. I takt med att övervakningen av datatrafik ökas kan folk tänkas använda sig av steganografi för att dölja meddelanden i musik och bilder.