Litteraturlista

· 211 ord · 1 minut(er) att läsa

Jag har tidigare önskat möjligheter att få ut mer data från bibliotekens datasystem. Det finns inget snyggt API men jag kunde i alla fall klippa och klistra från universitetsbibliotekets system vilka böcker jag just nu lånar och som jag hoppas ska ge lite matnyttig information i pedagogikarbetet.

  • Computers and the collaborative experience of learning

Crook, Charles

  • Från wikis till mattefilmer : om IKT i skolan
  • ICT is the answer - but what is the question? : parents of children with disabilities: their thoughts, experiences, and expectations of information and communication technology (ICT)

Lindstrand, Peg, 1952-

  • Interaktion och lärprocesser en antologi om pedagogisk IT-utveckling i folkhögskolan
  • The knowledge Web : learning and collaborating on the Net

Eisenstadt, Marc

  • Learning in virtual environments
  • Lyckas med lärplattformen : nya verktyg-nya möjligheter

Spetz, Marie

  • Lärande, IKT och samhällsomvandling : två rapporter om folkbildning på distans
  • Lärandeprocess i tid och rum
  • Lärgemenskaper på nätet : en introduktion

Utöver dessa böcker har jag kopierat artiklar från Lärarnas tidning som i förra numret (nr 7/10) hade sociala medier som tema samt från Datorn i utbildningen, nr 8 2009.

Jag har även fått tips om Stefan Pålssons blogg och tidskriften International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, begreppet _ computer supported collaborative learning_ i sig samt även begreppet blended learning.