• [Journalisten.se 24nt gynnade företag](http://www.journalisten.se/artikel/20898/24nt-gynnade-foeretag)

“Granskningsnämnden för radio och TV fäller ett inslag i Norrköpings Tidningars TV-kanal 24nt för att otillbörligt ha gynnat ett företag som sålde matprenumerationer.”

(tags: 24nt nt granskningsnämnden)