links for 2009-04-23

· 55 ord · 1 minut(er) att läsa

Den Allsmäktige Kattens Visdomar: Fan ta SL

I fallet ÖstgötaTrafiken (ni kan ju gissa i vilket län de bedriver sin verksamhet) så har man valt att anlita väktare för att sköta biljettkontrollen. En del av de som anses tillräckligt märkvärdiga får en egen intervju som sedan publiceras på företagets hemsida.

(tags: sl östgötatrafiken biljettkontroll kollektivtrafik)