Länksprutning - 7 December 2009

Dec 7, 2009

  • Language Detection: A Witch’s Brew?

  • Att plats inte är lika med språk är något som Google borde lära sig. Man hör ju t.ex. om svensktalande i Finland som klagar på att de blir skickade till Google.fi på finska när de går till Google.