Länksprutning - 6 January 2010

Jan 6, 2010

  • Efter ett års aktivt twittrande

  • För egen del tror jag i att Twitter resulterat i mer sorg än glädje för mig det senaste året. En roll jag annars hade trott Facebook tagit.