Länksprutning - 4 October 2009

Oct 4, 2009

  • Älskade Twitter – och Google translate kan slänga sig i väggen

  • Att använda Twitter för att inhämta förslag. Tyvärr är det ett exempel på när Twitters modell (jämfört med Jaikus) inte fungerar helt bra. Jag är lite rädd för att svara på sådana tweets eftersom någon annan som jag inte följer redan kan ha avgett samma svar.