Länksprutning - 19 August 2009

Aug 19, 2009

  • Quentin Tarantino’s top 20 movies

  • Min felläsning som är värd att dela med sig av: “Quentin Tarantino talks about his 20 favorite movies that have been made since he became a dictator.”