Länksprutning - 11 May 2010

May 11, 2010

  • Where Microsoft beats Apple

  • “Esteemed colleagues Simon Daniels and Kevin Larson are but two of many people with a high profile in the type business who work for Microsoft (in those departments respectively).”- Rick Falkvinge, fan och bibeln

  • ‘Rick skriver “det faktum att det står i ett dokument om censuren tycker jag är talande nog i sig självt”. Nej, Rick, det är det inte. Det här dokumentet handlar om arbetet att ta fram en strategi mot IT-brottslighet.’