Lärdomen av att inte hitta sitt busskort, vara tvungen att köpa enkel resa och halvvägs på resan upptäcka att man faktiskt hade busskortet i fickan är kanske att man inte ska ha så mycket i fickorna. Eller är det att man inte ska åka kollektivtrafik och istället gå? Kanske är det att kollektivtrafiken ska vara gratis eller att man kanske skulle göra ett system med mobiltelefoner som till skillnad med Wywallet faktiskt fungerar.