Jag minns mitt avskedstal

· 265 ord · 2 minut(er) att läsa

Så här den sista månaden under den tidsperiod i vår tideräkning som är fyrsiffrig och börjar på 200 blir det mycket prat om att sammanfatta de senaste tio åren. Purister talar om att det är ett år för tidigt med den typen av sammanfattningar eftersom decenniet egentligen slutar 2010. Eftersom de flesta ändå verkar börja räkna på 0 (vilket i och för sig kan glädja mig aktiv i en värld där man gärna börjar på 0) så kan man lika gärna hänga på.

Under det senaste decenniet har jag läst till och sedan även blivit civilingenjör (själva diplomet tog jag emot på en ceremoni för en vecka sedan även om de egentliga studierna avslutades för fyra och ett halvt år sedan och ett diplom emottogs redan sent i somras). Utbildningen har skaffat mig en mängd insikter i en rad olika områden men den viktigaste källan till att skaffa kunskaper har nog ändå varit genom webben. Jag har också hunnit jobba ett par år i näringslivet och ett och ett halvt i akademin.

Men vad har då varit de största händelserna för mig, antingen det som hänt mig direkt eller indirekt?

Vilket är det största tekniska genombrottet som påverkat min vardag? Är det Internetbaserade tjänster i mobilen?

Är terrorattacken 11 september 2001 den händelse som påverkat min bild av politiken mest?

Innebar bloggar och mikrobloggar en allvarlig påverkan på min sociala sfär?

Är det lättheten att få tag på information via Internet som är den mest avgörande skillnaden för hur mitt liv skulle ha sett ut om jag fötts tjugo år tidigare och varit 29-åring 1989?