Framtiden utifrån forntiden

· 117 ord · 1 minut(er) att läsa

Kanske har Newyn rätt när det gäller tillbakablickar, att det är viktigare att blicka framåt än bakåt (vilket jag gjorde i ett tidigare inlägg). Risken med framåtblickarna är ändå att de baseras på gammalt tänkande.

Vi fastnar lätt i att tänka på läsplattor, hybridbilar och blu-ray, klimatkatastrofer och övervakningssamhällen. Det är aktuellt men är ändå saker som funnits i vårt medvetande länge och därför blir det lätt att man följer gamla tankemönster när det kanske finns bättre lösningar på att ta del av böcker, kommunicera, se filmer, få en hållbar värld och inte drabbas av terrorismen. Vi behöver nya, fräscha tankar som inte begränsas av föreställningar om hur saker och ting fungerar. Inte vänta på hästlösa vagnar.