Faktorer vid val av lärplattform

· 95 ord · 1 minut(er) att läsa

I den viktigaste delen av min text om monolitiska lärplattformar kontra lärplattformar uppbyggda av existerande tjänster för sociala medier så har jag tänkt ta upp en rad faktorer och argumentera för och emot de två valen för respektive faktor.

Här är listan på faktorer:

 • Enkelhet

 • Aktivitet

 • Öppenhet

  • Marknadsföring (tredje uppgiften)

  • Upphovsrätt

   • Lärarens
   • Studentens
   • Plagiat
  • Integritet

   • Stalkning
   • Personliga reflektioner exponeras
   • Lärarrollen vs. privata rollen
  • Inlåsning

   • I produkt
   • Av data (livslängd)
   • Möjlighet till integration/integration inom verktyg
 • Faktorer som ändå förekommer

  • Fusk (hjälp av andra)
  • Trakasserier
  • Synpunkter om kursen/utbildningen/lärosättet

Nu återstår att fylla ut skelettet med riktig text.