Om Nils Holgerssons resa genom Sverige skulle göras idag hade det då varit relevant att titta på landet från ryggen på en gås? Visst hade man fått se huvuddragen i geografin men hade man förstått hur människor i olika delar hänger ihop?

Kanske skulle det bli som i BBC:s nya serie Britain from Above där man med vad som ser ut att vara hisnande informationsvisualisering får se hur Storbritannien riktigt lever. Trafik i kanaler, på gator och i telefonledningar visas så att det verkligen går att uppfatta mängden.

( via Rasmus Andersson)