Bredbandsbolaget – har du upplevt deras dåliga tjänst är det för sent att ångra sig

· 546 ord · 3 minut(er) att läsa

Med Bredbandsbolaget får man verkligen uppleva mer – som att prata med kundtjänstpersonal som inte alls önskar nöjda kunder. Efter problemen med installation som beskrevs tidigare blev det alltså läge att försöka slippa den i mitt tycke undermåliga tjänsten. Men tji, det gick inte för eftersom man påbörjat tjänsten så var enligt Bredbandsbolaget ångerrätten förbrukad.

10.2 Kunden har rätt att frånträda Avtalet om det har ingåtts på distans (t ex genom telefonförsäljning eller via Internet) genom att meddela Bredbandsbolaget detta inom fjorton (14) dagar från den dag Kunden mottar lagstadgad information om Avtalet och sin ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) (”Ångerfristen”). Kunden har alltid sju (7) arbetsdagar på sig att utnyttja sin ångerrätt. Kundens ångerrätt upphör om Kunden, efter att Ångerfristen har börjat gälla, samtycker till att Tjänsten aktiveras eller, om Tjänsten redan är aktiverad och Kunden informerats om detta, börjar använda Tjänsten. Kunden är enligt lag skyldig att styrka att ångerrätten utövats inom Ångerfristen. Kunden anses ha utövat sin ångerrätt den dag då Kunden avsände eller lämnade meddelande till Bredbandsbolaget därom. Bredbandsbolaget står risken för att meddelanden avsända inom Ångerfristen inte når Bredbandsbolaget förrän efter Ångerfristen.

Detta är förstås inte något man tydligt meddelade när telefonförsäljaren ringde, och som sedan nämndes i en passus med mindre stilgrad i en del i ett brev som skickades ut. Hela tanken i sig att det inte längre skulle gå att ångra en tv-tjänst efter att den aktiverats är befängd i sig. Detta är som att TV-kanaler levererades fysiskt och med ens öppnad inte gick att använda igen och att digitalboxen inte skulle kunna gå att användas av någon annan person heller för att man en gång stoppat in ett programkort. (Nu var iofs. boxen trasig också.) Bredbandsbolaget bör ha svårt att visa på att det faktiskt innebär en betydande kostnad i det att en tjänst påbörjats jämfört med att den inte gjort det. Det känns mer som att har man väl fått uppleva hur dålig tjänsten är så ska det vara för sent att backa ur. En diametral motsats till hur vi på TV4 Play och t.ex. Netflix låter kunderna testa kostnadsfritt första månaden och inte binder upp någon.

Det är inte för inte som att jag börjar se att det befängda upplägget med både programkort och användarnamn/lösenord är till för att det förra ska motivera en programkortsavgift och det senare för att kunna bevisa att tjänsten påbörjats så att man inte längre ska kunna ångra.

Det uppdagades också att Bredbandsbolaget inte alls har koll på vilken utrustning de har eller inte har skickat till sina kunder. Så det fanns ingen möjlighet att ta emot TV och använda Internet samtidigt eftersom det saknades en router som klarade routa multicastströmmar. Det blir verkligen en helt annan uttydning av triple play än vad andra operatörer menar då.

Bredbandsbolaget har enligt SKI Sveriges nöjdaste kunder inom digital-tv-kategorin vilket verkligen får sägas vara en prestation med tanke på omständigheterna.

Det spännande resultatet i Bredbandsbolagets ovilja att ens befatta sig med ångerrätten är att det i så fall blir reklamation och hur dålig en TV-tjänst får vara och Bredbandsbolaget fortfarande tycker det får kallas TV. Nu säger de ju sig iofs. ha en “fantastisk tv-upplevelse” och det går säkert att förklara bort med semantik – det står ju inte “fantastiskt bra tv-upplevelse”.