Jag är inte överens med min nuvarande mobiloperatör. När deras avtalsvillkor känns motstridigt vill de få det till att den tolkningen som kostar mig mest ska gälla. Det är ett bra exempel på hur en dåligt utformad webbplats kan ge kortsiktigt större intäkter men irritera sina snart f.d. kunder. Genomgång av webbplats, utpekande av mobiloperatör, avtalsvillkor och deras eventuella respons kommer kanske på en blogg nära dig snart.