Efter några dagar med IndieKarma kan man kort konstatera:

  • IndieKarma kommer inte alls ihåg min inloggning trots att när man loggat in får meddelandet > Your browser is now automatically logged in and will remain logged even if you shut your browser down and reopen it.
  • Antalet medverkande webbplatser och användare är fortfarande alldeles för lågt för att kunna dra några vettiga slutsatser.

  • Och även om antalet besökare inloggade i IndieKarma blir stort krävs det en hel del innan det kommer i närheten av Adsenseintäkter från besökare som hittar hit via sökmotorsökningar på populära nyckelord.