Knapra en hel karta

· 198 ord · 1 minut(er) att läsa

Vem har nån nytta av en bloggkarta frågar sig Veckans bild med anledning av ytterligare en bloggkartetjänst och menar att Internets stora styrka i att sudda ut geografiska gränser går förlorad i en sådan tjänst.

Visst är det sant att möjligheterna att interagera Internet men det finns ändå en del områden där det kan vara idé att få kontakt med personer i sin närhet även över Internet. Om lokalpressen verkligen hade låtit invånarna komma till tals annat än när det gäller syföreningsauktioner eller i inlägg som instämmer i ledarens politiska syn kanske behovet varit mindre, men när jag nu vill hitta personer som kommenterar saker som är relevant bara i närområdet är en sådan tjänst oumbärlig.

  • Vad tycker andra Norrköpingsbor om förfarandet med vattenverket?
  • Är spårvagnarna tillräckligt gula?
  • Är anledningen till att jag inte upptäckt Lindens nya glastak det faktum att jag och alla andra Norrköpingsbor går med blicken i marken istället för att se varandra i ögonen?

Men jag kommer inte att gå med i bloggkartan.se. Den geografiska datan som hör ihop med denna blogg har funnits tillgänglig, med en precision på några meter när, i ett välkänt format i ett par års tid.

[Etikett-test: GeoURL ]