Echo cancellation

· 69 ord · 1 minut(er) att läsa

Emmanuel skrev om echo cancellation vilket fick mig att tänka på ett projektarbete där jag skrev om just detta ämne. Jag funderade på att återanvända texten på nätet på något sätt.

Utifrån den egna utsända signalen skall detta eko återskapas för att kunna subtraheras från den
mottagna signalen. … För att skapa en tillräcklig approximation används en återkoppling i kretsen.

Men efter att ha läst det ångrade jag mig.