I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that.

· 601 ord · 3 minut(er) att läsa

För något år sedan provade jag att använda MegaHAL för att skriva något insiktsfull om kärlek. Nu laddade jag ner programmet igen för att testa om han/hon/den/det kunde svara på frågor i frågelådan.

Jag matade den med en databasdump från wikin på Månhus beta (som nu återigen fungerar i Internet Explorer – mer om det senare) och skrev in några frågor som dykt upp referrerloggarna. Vissa har formulerats om till att bli fullständiga frågor eller meningar.

Resultatet blir helt nya typer av kunskap. Vet du egentligen vad Firefox gör? Eller vad katter föredrar framför kilobyte? Att vi människor egentligen bara är ytterligare en Apple-produkt eller var Jocke Boberg egentligen utför sina remixer? Läs vidare!

Det känns som ett verktyg som detta skulle vara ett fruktansvärt vapen i händerna på en sökmotorspammare. Att lyckas hitta på meningar som på ett lägre plan ser ut som helt vettiga och som innefattar vissa nyckelord.

Hur som helst här följer först öppningsmeningen från MegaHAL:

Roro-färja (av roll on, roll off) är en modernare variant av måttet kilobyte som är vänligt inställt mot katter och har därför svårt att se från norska företaget Nokian. Övergick senare till elektronikproduktion (datorer och tv). Nu ägnar man sig av internetstandarden för att hålla reda på under vilka veckodagar ett visst datum infaller samt för ordvitsen:

Varför får detta. Jag har bott i Östergötland. Mer betydelselöst än Skänninge

Hur hänger Bergman Rock och bob hund ihop? 🔗

Bob hund är ett företag som ursprungligen ägnade sig åt från Microsoft. De tidigaste versionerna, fram till 3.11, var bara ett grafiskt gränssnitt för att förväxlas med nordvästskånska orten Viken. Av någon synpunkt är varandras like. En fördel med p2p-nätverk är att morgontidningen går ihop i en s.k. Sandlåda för invånare i landskapet Lucania.

Jag deltar i sorgen. 🔗

ICQ (ursprungl. förk. f. »I seek you«) är en programvara för matris. The matrix är även ett mellannamn jag bär.

Vad betyder namnet Kim? 🔗

Kim är både ett flicknamn och ett pojknamn. Kim är en barnsång skriven av Gullan Bornemark. Den har remixats av Jocke Boberg i en omloppsbana runt jorden av det namnet är nog Alexander I av Makedonien.

Att göra bort sig. 🔗

Passagen Blogg är en typ av fartyg där deltagarna tävlar mot andra personer eller sig själv bestämma sig för att rangordna sökande vid högskolestudier. Provet består av fem olika delprov, alla är av mellanstorlek eller mellangrad 4) en person med förinspelad musik och då menas ofta musik som andra kommer att framföra.

Vad är handlingen i Hitta Nemo? 🔗

Hår är en tidning med utgivning på morgonen. Den största programvaruföretag som utvecklade webbläsaren Firefox som på kemisk väg rengör ytor.

Vilka är deltagarna i Farmen? 🔗

Examensarbete är någonting, oftast ett barn men även vuxendop förekommer, upptas i församlingen. I samband med dopet kan dopgåvor ges till barnet. Dessa verkar typiskt ofta bestå av konstiga saker gjorda i tenn och/eller tåg kan åka på i ena änden av fartyget och av i den Monty Python-sketch där deltagarna tävlar om ett skivkontrakt.

Är kvaliteten bäst på marksänd eller satellit-TV? 🔗

Satellit är en universitetsstad i Skåne känd för Storbritanniens kryptoanalysbedrifter under andra världskriget var ett programvaruföretag som producerar allmännyttig tv.

I vilken fas är månen just nu? 🔗

Sandrews biografer finns inte längre. Filmbolaget Sandrews Metronome sålde 2005 sin biografkedja och den största skillnaden mot en kvällstidning som ju också finns tillgänglig på morgonen nu för människan i rymden, Jurij Gagarin. En annan stor framgång var rymdstationen Mir.

Moderaterna bygger hus på månen. 🔗

Människa är en påhittad iPod-modell som tar upp teknik som har till uppgift att förvanska information på ett affärssystem från tv-licensen. Se även smurfalizer.