För några månader sedan (av en tillfällighet på James Burkes födelsedag) skrev jag om James Burkes TV-program Connections som knöt ihop till synes orelaterade inslag i historien. Med Wikipedias six-degrees-verkyg kan man hitta liknande sammankopplingar med hjälp av en grafsökning i Wikipedias databas med artiklar. ( via Boing Boing)

Just nu verkar de flesta sökningar passera årtal eller datum men att utesluta dem från sökningarna är tydligen på gång.