Lotta har problem med sitt publiceringsverktyg.

En fördel med att utveckla sitt eget verktyg är inte att jag slipper problem utan att när jag får problem kan jag sparka på någon (läs: mig själv). Om någon annan utvecklat det skulle jag bli frustrerad eftersom jag inte haft någon att sparka på.