Sex lekaker i en leråker

· 87 ord · 1 minut(er) att läsa

Tagyu är en etikettjänst från Adam Kalsey som bland annat gjort den webbaserade trackbackpingaren Simpletracks.

Tagyu suggests tags for your content. Give it a URL or some text, and it will give you some suggestions for tags.

Frequently asked questions

Precis som FAQ:n säger hanterar den inte andra språk än engelska särskilt väl. Tagyu föreslår följande etiketter för denna blogg:

Tagyus förslag på etiketter för Månhus beta

Kan man gissa på att följande sökmotoroptimerare som använt sig av del.icio.us har legat till grund för vilka etiketter som Tagyu förknippar med något vanligt svenskt ord?