Flash Gordon approaching

· 123 ord · 1 minut(er) att läsa

När jag först fick höra om affären mellan Adobe och Macromedia blev jag riktigt orolig för vad det skulle medföra och när affären blev klar för några veckor sedan fick jag tillfälle att återupprepa det:

Själv bävar jag för Flash-PDF-er.

Sure enough så är det på gång. I en FAQ från Adobe om uppköpet så redovisas planerna för de två produkterna:

Our long-term plan is to develop a »universal client« by combining PDF, Flash and HTML in a single, integrated runtime. … The integration of these technologies into a unified framework creates a ubiquitous platform that runs on virtually every device, and dramatically expands the opportunities to create compelling solutions.

via Todd Dominey

Rubrikbonus: Gordon Hamachi jobbade med Adobe Acrobat 1.0 och 2.0.