Sedan captcha infördes har man kunnat undra hur länge det dröjer tills att de är helt omöjliga att tolka även för en människa med fullgod syn. Senaste exemplet råkade jag på idag hos Spread Firefox som i sin captcha hugger av en del av ovansidan av teckenföljden. Ibland är det läsbart, ibland är det, som på bilden, svårt att veta till vilken bokstav staplarna tillhör.

En captcha som är mycket svårläst

Jag gissade på »dernirup« där och tjänsten påstod att den skulle skicka ut ett e-post men det har inte anlänt än. Finns det inget bättre sätt att avgöra om en formulärifyllare är en människa?

Uppdatering: E-postmeddelandet kom efter ett tag, tydligen hade jag gissat rätt men det kändes inte helt självklart innan dess.