Jag har i något års tid funderat på att erbjuda en ljudversion av Månhus beta med samma innehåll som textbloggen men uppläst istället. Eftersom jag själv har problem att tolerera dåligt ljud har jag skjutit upp det tills jag har råd att köpa ordentlig mikrofon och mikrofonförstärkare. Fast under senare tid har jag funderat på om det trots allt inte är bättre att erbjuda innehåll även om den tekniska kvaliteten är något sämre.

Jag hade hoppats på att Odeos Flash-baserade Studio skulle vara ett passande verktyg och har väntat otåligt de senaste månaderna. När jag såg att Kal testat det var jag förstås tvungen att testa.

Det är ett enkelt och snabbt verktyg men det är på en punkt alldeles för enkelt för mina behov; det går inte att radera ett markerat stycke av en inspelning. Som jag spelar in finns det lite skräp (speciellt i början innan jag hittat inspelningsnivå och röstläge) och jag ville inte börja om inspelningen tio gånger.

Sedan finns det förstås andra problem med att skapa en ljudversion av bloggen som inte går att komma undan hur bra utrustning och programvara jag än skaffar. Det är en fördel om man kan särskilja vilken text som är citerad och vilken jag skrivit. Finns det citerade inte tillgängligt i ljudform (radioprogram, podcast etc.) och man inte har tillgång till någon annan person som kan läsa upp de citerade styckena får man göra det själv. En skådespelare skulle förstås klara av det utan större problem men det är värre för mig.