SJ - i rättan tid

· 81 ord · 1 minut(er) att läsa

Jag är en anhängare av datumformatet som specificeras i ISO 8601. Tyvärr så är det ju i stort sett bara vi svenskar som använder formatet och en del förespråkar att även vi ska lämna det.

Exakt vilken standard SJ följer är dock oklart. I det bekräftelse-SMS som skickas ut vid beställning av tågbiljetter saknas såväl avgränsare mellan år, månad och dag samt en inledande nolla för dagen vilket gör att jag uppmanas att hämta mina biljetter senast 2005107.

*[SMS]:Short Messaging Service