Om några veckor är det sexton år sedan han dog. Det är därför jag undrar vilken stor nyhet kvällstidningen lyckats hitta om honom när jag vandrar genom stan tidigt på lördagsmorgonen. Så väl alkoholismen som homosexualiteten var ju redan väl kända.

Några steg senare har texten strax till höger om

GRA
CHA

visat sig vara

VID
RLOTTE

och inget annat. Så kallat nöje.