3g and Kishti

· 52 ord · 1 minut(er) att läsa

Jag hittade ett exemplar av 3:s kundtidning »3 magazine« skräpandes i närheten. På ett uppslag återfinns juryn i TV-programmet Idol under rubriken »Skräckjuryn är tillbaka«.

Idoljuryn

I en ruta redogörs för medlemmarnas mobiltelefonräkningar.

Idoljuryns mobiltelefonräkningar

Kan det alltså finnas en korrelation mellan mobiltelefonanvändande och hårlängd? Det kanske inte bara är tandbensuppluckring som strålningen leder till?