Hon läste en sommar

· 384 ord · 2 minut(er) att läsa

I nummer två av podcasten Utbyggarna pratade Kal Ström och Henrik Torstensson om problemet med e-post och blogginlägg efter semestern. I samband med det kom jag att återigen tänka på vad jag saknar inbyggt i Bloglines: ett sätt att enkelt få del av inlägg som andra bloggar refererar och som folk markerat och bara läsa de inlägg som har ett visst antal referenser eller markeringar.

Bloglines har redan den informationen, det handlar bara om att sammanställa den och använda det för att visa inlägg jag vill läsa. Eventuellt skulle man kunna värdera referenserna från olika bloggar och markeringarna från Bloglinesanvändare olika beroende på om jag tycker att bloggarna/användarna delar samma intresse som mig. Bloggar jag har bland mina Bloglinesprenumerationer borde värderas högre, liksom Bloglinesanvändare som läser samma bloggar som jag.

Jag kom att tänka på det här igen när jag såg B. Adam Howells inlägg Feedreaders Need a Vacation Feature. som tar upp samma sak. Han skriver att han antagligen inte är ensam om att önska detta, och han har rätt.

Bloggläsartjänster i allmänhet är ganska fantasilösa. De flesta bloggar man prenumererar på är faktiskt inte så viktiga att det är katastrof om man missar inlägg. Genom att använda information om etiketter, attention data1, länkar och betyg från läsare skulle man kunna bestämma vilka inlägg en användare vill läsa. Helst bör detta skötas så transparent som möjligt, den enda feedback användaren ska behöva ge är att betygsätta vissa inlägg (helst i så få steg som möjligt) övrig information kan hämtas automatiskt utifrån data mining på katalogen med bloggar man följer och inlägg man graderat och sedan jämföra med andra användare och bloggare.

Även när det gäller att sedan visa inlägg är de flesta tjänster för traditionella. Inläggen visas ordnade efter blogg de kommer ifrån. Kinja2 har ett alternativt sätt att visa inläggen blandat från olika flöden och avkortade på ett något smartare sätt än vanligt. (Den bryter vid stycke eller meningsslut istället för bara efter ett visst antal tecken.)

1 Attention data är data som konsumenter och besökare skapar genom sin konsumtion/läsande/etc. Se även Attention Trusts sida.

2 Kinja är dock ett sådant där påhittat namn som är uselt så till vida att det låter precis som alla andra påhittade företagsnamn: två stavelser och slutar på a. Därför är det svårt att komma ihåg.