SVT:s tjänst med talade textremsor är antagligen i första hand inriktat mot synskadade. Det är en grupp som Aktuellt inte verkar vända sig till. I ett reportage som granskar ledningen för SRF presenteras kommentarer från förbundet enbart i textform lagd ovanpå en karta. I vanliga fall brukar man ju läsa upp citat samtidigt som de redovisas i bild, men inte här.

Uppdatering 21.32: SRF:S Remissvar på betänkandet Radio och TV i allmänhetens tjänst – Riktlinjer för en ny tillståndsperiod:

Från Synskadades Riksförbund vill vi framföra följande synpunkter…: Uppläsning av tv-text måste ske i alla public servicekanaler och gälla alla program med undertexter och där det finns skriven information.

Det är nog en bra synpunkt.