Tagetes

· 493 ord · 3 minut(er) att läsa

Jag har funderat vidare på ett utbytesformat för etiketter/taggar/tags. Eftersom Tage har namnsdag idag kan kanske Tagetes vara ett bra namn.

Tag Exchange [+ någonting jag inte klurat ut än]

Jag skissade upp ett exempel på hur ett format skulle kunna se ut. Nu har jag upptäckt att Tagcloud redan har ett format för att distribuera samma data.

Något som Tagclouds format saknar och som jag själv haft problem med att uttrycka i XML:s trädformat är hur taggarna hänger ihop, dvs. hur många objekt som är taggade med både »äpple« och »banan«. Det finns lite olika sätt att göra det på och när jag funderat på det tenderar alla att producera hur stora filer som helst.

Ibland tror jag att en enkel listning av alla objekt tillsammans med vilka taggar de har är den enklaste varianten i så fall. Då kan man nöja sig med ett RSS-dokument (eventuellt utökad till att ha lite närmare information om när och av vem en tagg lagts till till ett objekt.

Varför vill man då ha dessa data? frågar sig Christian Davén i en kommentar till mitt tidigare inlägg.

I min egen blogg 🔗

Jag vill kunna koppla ihop min taggsida för Håkan Kjellerstrand med Tesugens motsvarande sida. Här skulle det i och för sig kunna räcka med att känna till att Peter använder sig av formen

http://tesugen.com/tag/[URL-kodad UTF8-kodad sträng]

Jag måste dock hålla reda på dessa olika former samt veta om taggen verkligen existerar på Tesugen. Om jag söker efter en tagg som inte finns på Tesugen får jag felmeddelandet

Application error (Rails)

som skickas med vanliga HTTP-koden 200 (OK), om jag gör det på min egen blogg får jag upp en tom listning utan ens ett meddelande om att taggen saknas (även här HTTP-kod 200 OK).

Ett mer avancerat användningsområde är att ta reda på relaterade taggar till en etikett för att på det viset få reda på vilka andra taggar jag kan länka till på den andra webbplatsen trots att jag inte själv använt mig av samma tagg. Här går det inte att ta något exempel med Tesugen eftersom Peter inte verkat ta med mer än en tagg per inlägg. På det här inlägget om Felix Herngrens sommarprogram skulle jag åtminstone ta med »felixherngren« och antagligen även »sommarpratare« utöver mattiasahlström.

Det var bara på svenskspråkiga inlägg det var lite ont om taggar, se kommentarerna.

Separat tjänst 🔗

Till en speciell tjänst i stil med Technorati skulle vinsterna med ett sådant format vara än större. Data om taggarna kan hämtas in på ett effektivt sätt och taggarna behöver inte handla om blogginlägg utan kan lika gärna relatera till bilder, musik-filer eller vilka andra objekt som helst. Webbplatsägarna får tillbaka på att länkningarna till webbplatsen ökar och därigenom antalet besökare. (För stenåldersmänniskor som motsätter sig djuplänkning är detta förstås inte en fördel. Åtminstone lär de inte uppfatta det så själva.)

Uppdatering 19.58: Yahoos Developer API har en funktion, Related Tags, som ger en del av funktionaliteten jag efterfrågar.