Better Be Closed

· 117 ord · 1 minut(er) att läsa

Samtidigt som BBC lanserar en samlingssida för alla sina open-source-projekt (via Gnuheter) så går Linköpings universitet i den andra riktningen:

Vid införandet av nya tjänster skall i första hand väljas färdiga kommersiella produkter framför egenutveckling och lösningar baserade på öppen programvara när det existerar produkter som uppfyller verksamhetens behov. Dessa kommersiella produkter kan vara lösningar baserade på öppen programvara; det viktiga är den långsiktiga utvecklingen och kostnadsbilden för produkten och dess leverans för LiU.

LiU: Förslag till IT-strategi för perioden 2006-2010. (2005-06-17)

Linköpings universitet som en gång var innovativa och föregångare inom IT-området verkar vilja lägga det bakom sig. För hur ska man kunna utbilda framtidens ingenjörer och datavetare med en sådan inställning?

*[BBC]:British Broadcasting Corporatoin *[IT]:informationsteknik