Legally Blonde

· 88 ord · 1 minut(er) att läsa

USA:s högsta domstol dömde till MGM:s fördel i målet mellan MGM och Grokster.

»One who distributes a device with the object of promoting its use to infringe copyright … is liable for the resulting acts of infringement by third parties using the device, regardless of the device’s lawful uses,«

Förhoppningsvis är det »promoting« som är nyckelordet i domen här så att det inte är tekniken i sig som är körd.

Uppdatering 18.57: Läs k-märkt för mer.

Uppdatering 21.42: Henrik Torstensson: Reflektioner kring MGM vs Grokster

*[MGM]:Metro Goldwyn Mayer